Kontakt

Velkommen til Arduinna Consult

Arduinna Consult er en professionel konsulentvirksomhed, med speciale inden for etablering og restaurering af små og mellemstore søer. Vi har 15 års erfaring med biologiske undersøgelser i søer og vandløb, og samarbejder desuden i fornødent omfang med landets førende specialister inden for restaurering og overvågning af vandmiljøet. 

Vi har landets absolut største erfaringsmateriale omkring optimering af vandkvaliteten i Ørredsøer, og har været tilknyttet som Fagkonsulent for Brancheforeningen Danske Ørredsøer siden 1998.

Vi bistår i forbindelse med projektering, etablering og korrekt opstart af nye søer. Det er absolut vores erfaring, at mange biologiske komplikationer kan forebygges ved korrekt og rettidig rådgivning. 

Vi tilbyder desuden vores ekspertise i forbindelse med biologisk genopretning af vandhuller og småsøer, og udarbejder handlingsplaner for fremtidig drift.

Endvidere tilbyder vi juridisk bistand i forbindelse med forureninger af private søer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os via mail eller telefon

Arduinna Consult