Kontakt

Etablering af søer

Vandhuller og småsøer er i mange henseender er en overset naturtype i her i Danmark. De udgør dog i kraft af deres store antal et vigtig element i den mangfoldige danske natur. I det åbne landskab ligger småsøer og vandhuller ofte som små oaser, i den ellers homogene natur. Her indgår de som en vigtig spredningskorridor imellem større naturområder, og er desuden levested for mange planter og dyr.

De mange småsøer har også en stor rekreativ værdi. Der er tale om en naturtype, der næsten altid er ”tæt” på – ofte inden for få minutters gang. Endelig anvendes mange småsøer også f.eks. til husdyrvanding eller jagt og lystfiskeri.

Som en kedelig konsekvens af Landbrugets udvikling, er vådområderne i Danmark desværre svundet kraftigt ind. Alene i Vesthimmerland har man i perioden fra 1880 til 1960 reduceret vådområderne fra 1.000 hektar til blot 67 hektar.

Heldigvis har der de seneste årtier været meget fokus på denne udvikling, og derfor har man iværksat genopretning af mange vådområder. Alene i privat regi anslåes det, at der på landsplan op igennem 90érne, er etableret 800-900 nye vandhuller årligt. Undersøgelser viser at bevæggrundene for at etablere vandhuller langt overvejende hænger sammen med jagt og fiskeri. Dog vil en perfekt designet sø være til gavn og glæde for mange andre dyr som fugle året rundt.

Det er slet ikke så kompliceret, at få tilladelse til at etablere et vandhul eller en ny sø. På samme måde er det normalt også enkelt, at få tilladelse til at foretage plejeindgreb i en allerede eksisterende sø. Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra Kommunen, og i enkelte tilfælde skal andre myndigheder inddrages.

Vi står gerne til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til rette myndigheder.