Kontakt

Sandarten - En specialdesignet rovfisk

Sandarten er en formidabel rovfisk til mellemstore Lystfiskersøer med dybder over 3 meter. Dels er Sandarten særdeles formeringsdygtig og desuden er den i stand til at minimere den øvrige bestand af småfisk som søen måtte lide under. Endvidere er den voksne Sandart en kærkommen afveksling for den kræsne lystfisker, og tilmed en formidabel spisefisk.

Sandartens store formeringsevne vil under gunstige forhold kunne medføre en fuldstændig ellimination af alle småfisk mindre en 10 cm. Så tidligt som i 1936 beskriver fiskeribiologen C.V. Otterstrøm, hvordan forskellige danske søfiskere har oplevet, at sandarten kan æde en sø ’tom’ for småfisk. Sandart i lighed med eksempelvis Aborre udstyret med en forholdsvis lille mund, som gør, at den ikke kan sluge ret store byttefisk. Sandart kan altså ikke, i modsætning til f.eks. gedden, skifte mellem at æde mange små eller få store byttefisk, alt efter hvad der er lettest tilgængeligt. Sandarten jager normalt byttefisk i størrelsesforholdet 1:8.

Når sandartyngel i løbet af sin første sommer er skiftet til at være rovfisk, ved en længde på cirka 10 centimeter, er den ikke senere i stand til at skifte til andre fødeemner. Her adskiller den sig positivt fra aborren, som livet igennem kan skifte mellem at æde fisk og bunddyr og til dels også dyreplankton, alt efter hvad der er mest gunstigt, det vil sige hvilket bytte, der er lettest at få fat på uden at bruge for meget energi.

Læs mere om Sandartens levevis