Kontakt

Muddersmag

I forbindelse med fiskeri i Put & take søer, kan man en gang imellem være uheldig at fange en ørred der smager lidt af mudder. Sandsynligheden for at fange en ørred med bismag vil ofte være størst om sommeren, og der kan være flere årsager hertil.

Som oftest skyldes mudret- eller jordagtig smag i ferskvandsfisk forbindelserne Geosmin og Methylisoborneol. Forbindelserne er naturligt tilstede i alle næringsrige ferske vande, og dannes ved vækst af bakterier eller alger. Bakterier og alger der udskiller smagsstoffer, findes i såvel små som store søer. Ligeledes kan problemet ofte forekomme i dambruget hvor Ørreden produceres.

Stofferne optages meget villigt i fiskenes væv, og fede fisk som ål og ørred er særligt udsatte. Smagsstofferne er ufarlige for mennesker, men kan ved store koncentrationer forringe fiskenes kulinariske værdi. I forbindelse med at vækstbetingelserne for bakterier og alger ændres, vil søen hurtigt vende tilbage til den oprindelige tilsand og fiskenes muddersmag forsvinder fuldstændig.  

Der findes desværre ingen aktive metoder til at bekæmpe smagsstoffer i en Ørredsø. Det er derfor vigtigt, at man som Søejer konstant er opmærksom på at optimere vandkvaliteten i søerne, og minimerer tilførsel ig tilgængelighed af næringsstoffer. 

Det er ligeledes nødvendigt at man som lystfisker behandler sin fangst med størst mulig omtanke. Danske Ørredsøer anbefaler i den forbindelse, at man i de varmeste sommermåneder minimerer brugen af keepnet. I stedet anbefales det, at man slagter fangsten omgående, og anvender de kølefaceliteter, der findes ved størsteparten af søerne.