Kontakt

Drømmen om vand

Arkæologiske fund viser, at vi mennesker altid har været tiltrukket af vand. Mange af de vidnesbyrd vi har om vores forfædres liv og færden viser os, at de ofte bosatte sig på skråningerne ned mod de større søer. 
Herfra kunne de forsvare sig imod ubudne gæster, og spejde efter bytte langs den frodige søbred. Søerne ferske vand gav dem alt hvad de behøvede -  både indirekte i form af Urokser og Hjorte, men også direkte i form af sprællende fisk og frisk drikkevand. Søerne og udsigten over vandet, gav vore forfædre ro til at planlægge udviklingens næste skridt.  

Idag har vi ikke det samme behov for regelmæssigt at overliste en Urokse, hvis familiens eksistens skal sikres. Den livsopgave er for længst udliciteret til en lejesvend hos Danish Crown. Vi behøver heller ikke længere en fast udkigspost for at sikre os imod indtrængne fjender. Når blot vore ydre grænser i EU er sikrede, så kan vi leve en forholdsvis bekymringsfri dagligdag.

Men alligevel oplever de fleste mennesker stadig den samme uforklarlige fasinasion ved udsigten over vandet... Uanset om det er havet, fjorden eller søerne, så trækker det stadig voldsomt i urmennesket inden i os. Mange af os bruger gerne store dele af vores feriebudget på at opsøge det - og rejser ofte til fjerne himmelstrøg for få præcis dén vandfyldte oplevelse vi går og drømmer om. I flæng kan nævnes badeferier til Thailand, dykkerturer i Ægypten, riverrafting i USA og fiskeferier i Norge...

Mange vælger også gå planken helt ud... I harmoni med deres indre urmenneske og med diskret hensyntagen til indkomst, så bosætter de sig mere eller mindre permanent ved vandet. Rækker økonomien ikke til en villa på Strandvejen, så kan 14 dage i et sommerhus på vestkysten ofte fåes til spotpris - i hvertfald uden for sæsonen. 

Nogle investerer også betydelige summer på at få anlagt deres egen lille private sø, vandhul eller havedam... Et lille fristed hvor man kan trække sig tilbage fra dagligdages stres og jag, og hvor man genfinde ro og harmoni.

Desværre ender denne drøm om vand ofte som et mindre mareridt... Det der skulle have været den herligste lille oase med klart vand og kvaksende frøer, ender som en stinkende algesuppe, hvor selv ænderne flygter fra. 

Problemerne kan være mangeartede, men fælles for dem alle er, at Arduinna Consult har ekspertisen til at løse dem.