Kontakt

Biologiske håndtag

Der findes en række anerkendte metoder, som anvendes til restaurering og biologisk optimering af vandkvaliteten i søer. Metoderne kan medvirke til at bryde den onde cirkel, som søer kommer ind i, når de tilføres for mange næringsstoffer. Metoderne kan som meget andet "medicin" ligeledes anvendes forebyggende. Herved minimeres risikoen for langsigtede og fatale påvirkninger af søernes økobalance.

Indledningsvist bør man altid starte med at fjerne kilden til problemets opståen - tilførslen af næringsstoffer. Da det ikke altid er entydigt hvorfra forureningen stammer, kan det i visse tilfælde være lidt af et Detektivarbejde der skal iværksættes. I nogle tilfælde kan det være en betydelig fordel at kontakte eksperthjælp, for at få stillet den helt rigtige diagnose. Herved undgår man ofte unødige ugifter og behandler ikke på det forkerte problem.

Herefter kan den egentlige behandling påbegyndes. Afhængig af problemets omfang og søens størrelse, findes der en lang række af biologiske håndtag der kan drejes på. Med den rigtige diagnose er det relativt enkelt at finde frem til de helt rigtige håndtag og få justeret dem tilstrækkligt.

Arduinna Consult har 16 års erfaring med restaurering af søer, herunder optimering af vandkvaliteten. Vi stiller den rette diagnose og hjælper dig til, at få søens biologiske tandhjul til at arbejde sammen.