Kontakt

Græskarpe

Græskarpen kommer oprindeligt fra Amurfloden i Kina. Den er i sin naturform olivengrøn, men findes også i en kultiveret albinoversion. Den har et meget højt stofskifte, som bl.a. gør den stort set umættelig. Græskarpen er på listen over potentielt Invasive arter, men opfylder dog ikke kriteriet om at kunne formere sig i Danmark, da leg og evt. senere ægklækning kræver så høj varme, at det ikke er realistisk her i landet.

For at småfisk skal kunne overleve en dansk vinter, skal de på det tidspunkt, vinteren sætter ind, være større end 10 cm.

Udsætning af græskarper er forbudt i naturlige søer og åer, idet de på kort sigt kan udkonkurrere den naturlige fauna. At de er et effektivt middel til bekæmpelse af alger, er ingen hemmelighed. Problemet er dog, at de ikke holder sig til at æde algerne, men rent faktisk al den grønne vegetation, også den ønskede. Forsvinder denne vegetation fuldstændigt, så ødelægges den biologiske balance.

Græskarper kan bliver mere end 40 år gamle og opnå en vægt op til 45 kg.