Kontakt

Pleje af Søer

Større og naturligt opståede søer er som udgangspunkt ikke plejekrævende, og skal have lov til at fortsætte deres naturlige udvikling uden forstyrrende indgreb. 
Det forhold at søer kan fyldes op med sedimenter og gro til fra bredderne, bør opfattes som en del af naturens dynamik og ikke som noget, der bør kæmpes imod.

Der findes imidlertid en række tilfælde, hvor det er velbegrundet at foretage indgreb i søers tilstand. Det drejer sig først og fremmest om tilfælde, hvor en sø er blevet negativt påvirket af menneskelig aktivitet, eksempelvis forurening.

En stor del af sådanne søer og vandhuller fremstår uklare og ikke særligt indbydende. De kan imidlertid med en relativ lille indsats forvandles til smukke klarvandede søer, med et spændende og alsidigt plante- og dyreliv.

Indsatsen giver ikke bare forbedrede rekreative muligheder og naturoplevelser, men er samtidig en god investering i fremtiden. Undersøgelser foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser og Kommunernes Forskningsinstitut viser således, at ejendomspriserne kan stige med op til 30 % i områder hvor der gennemføres succesfulde naturgenopretningsprojekter.   

Har du en plejekrævende sø, der er fyldt med alger eller er ved at gro til med dunhammer, rørgræs, tagrør og pilebuske, så kan du godt trække i arbejdstøjet. For søen skal have hjælp for at komme på rette kurs igen. Foretager du dig ingenting bliver problemerne bare større og større.

Arduinna Consult kan hjælpe med at stille den rigtige diagnose, og udarbejder pleje- og vedligeholdelsesplaner for småsøer og vandhuller. En plejeplan består af en række råd og forholdsregler for vedligeholdelse af miljøtilstanden, der øger muligheden for at bevare en smuk og klarvandet sø.