Kontakt

Problemerne

Der er stor forskel på Lystfiskersøernes størrelse. Danmarks største individuelle Lystfiskersø er knap 4 hektar, og de mindste velfungerende søer er ca. 8.000 m2. Der er ligeledes meget stor forskel på flowet af betalende gæster, og dermed mængden af udsatte fisk i søerne. De mindste søer sætter mindre end 2.000 kg ørreder ud årligt. Danmarks største Lystfiskersøer har en årlig udsætninge af Ørreder på mere end 40 ton.

Desværre er der dog ingen entydig sammenhæng imellem søernes fysiske størrelse og flowet af fisk. Selv relativt små Lystfiskersøer kan have et stor flow at fisk, hvis søens beliggenhed er fordelagtig.

Produktionsformen på de danske dambrug betyder, at de udsatte Ørreder må forventes at tilføre organisk materiale til søerne i form af afføring. Det er mængden og kvaliteten af de udsatte Ørreder der er afgørende for, hvor stor den organiske belastning på søerne bliver. Dog er det uundgåeligt at Lystfiskersøer gradvist bliver stadigt mere næringsbelastede, med de deraf følgende effekter. Læs mere om tilførsel af næringsstoffer.